Julian Key (Julien Keymolen) Assubel, de verzekeraar die u niet in de steek laat

(1976) — Inv. 10431 / 147

Julian Key (Julien Keymolen) : Assubel, de verzekeraar die u niet in de steek laat

Description

  • Signature en bas à droite : Julian Key
  • Dimensions : 156,2 x 104,9
  • Origine : Don de l'artiste, Zaventem, 1984
  • © SABAM, Belgium