Surréalisme belge et art européen, 9/11

Conferentie / les (Internationale leerstoel Emile Bernheim)

Internationale leerstoel Emile Bernheim

Deze internationale leerstoel over het oeuvre van René Magritte wordt georganiseerd in samenwerking met de Émile Bernheimstichting, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Université libre de Bruxelles. De leerstoel bestaat uit vier opleidingsmodules, die worden gegeven door Magritte-kenners of sprekers die aan een internationaal project werken m.b.t het oeuvre, de denkwereld en het leven van de kunstenaar.

Module 4 : Onderzoek (6, 7 en 8/05)

Deze module gaat over de verschillende aspecten van het werk van Magritte uitgaande van een actuele tentoonstelling of een recente
publicatie. Doctorandi en auteurs, die onderzoek hebben verricht, worden uitgenodigd. De gastpersoonlijkheid van 2013 is Sara Whitfield. Zij coördineerde en realiseerde de vijf volumes van de Catalogue raisonné onder leiding van David Sylvester. In 2012 gaf zij
het zesde deel uit met de geauthentificeerde werken van het Magritte Comité. Zij is de expert bij uitstek in dit domein. De lessen behandelen vele vragen rond de werkmethode die gebruikt werd bij de redactie van de Catalogue raisonné.

Lesrooster

De lessenreeks vindt plaats op de vermelde data, telkens van 14u00 tot 16u00 (van 14u00 tot 17u00 op 7 en 8 mei).

Plaats

Auditorium B / Polyvalente Zaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Onderwijstalen

Frans / Engels (module 4)

Deelname

Gratis voor ULB-studenten
Volle prijs : 8 €
Reductieprijs : 6 € (onder 18 jaar, Vrienden van de Musea, senioren, werkzoekenden)

Contact

ULb : Jeanne Gallardo / 02 650 24 19
Jeanne.Gallardo.Atienza@ulb.ac.be
KMSKB: Isabelle Vanhoonacker / 02 508 32 11
isabelle.vanhoonacker@fine-arts-museum.be