India in beeld De pioniersfotografen (1850-1910)

Focustentoonstelling

>