CHAIRE INTERNATIONALE ÉMILE BERNHEIM 2013-2014 SURRÉALISME BELGE ET ART EUROPÉEN (1)

Conferentie

25.03.2014

Deze internationale leerstoel over het oeuvre van René Magritte, is georganiseerd in samenwerking met de Émile Bernheimstichting, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Université libre de Bruxelles. De leerstoel bestaat uit vier opleidingsmodules, begeleid door Magrittekenners of sprekers die aan een internationaal project werken m.b.t het oeuvre, de denkwereld en het leven van de kunstenaar. In navolging van de uitgeversactualiteit, behandelt de leerstoel van dit seizoen 2013-2014 Magritte : een kunstenaar getoetst aan zijn biografie.

1. INLEIDING (04.02 van 14u30 tot 17u00)

Tijdens deze sessie van twee uren zal Claude Goormans, die onderzoek verricht rond het Magritte Archief, de geschiedenis schetsen van het ‘historische’ surrealisme vanaf begin jaren ‘20 tot aan de dood van Magritte in 1967.

2. ARCHIEF (22.04 en 29.04 van 14u30 tot 17u00)

Deze module, opgezet in het kader van het partnerschap tussen de Magritte Foundation (ARCHIEF) en de Menil Foundation te Houston, belicht recent onderzoek op basis van het archief van de schilder. Ze toont het belang van Magrittes teksten en correspondentie voor het begrijpen van zijn oeuvre en denkwijze. In 2014, zal Claude Goormans, die onderzoek verricht rond het Magritte Archief, de relatie tussen de schilder en André Breton analyseren via hun teksten en correspondentie.

3. METHODOLOGIE (18.03, 25.03 en 01.04 van 14u30 tot 17u00)

La Biographie : une “traversée difficile”
Michel Draguet, algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en professor aan de Université libre de Bruxelles, zal een methodologische reflectie ontwikkelen op basis van de biografie die hij publiceerde bij Gallimard rond « l’écriture d’une vie ». Daarbij zal hij uitgaan van vragen over het specifieke geval van Magritte.

4. ONDERZOEK (25.03 van 10u00 tot 12u00; 22 en 29.04 van 9u00 tot 12u00)

Ceci n’est pas une biographie
In 2014, is de gastspreker Jacques Roisin, psychoanalyst en professor aan Université catholique de Louvain-La-Neuve (UCL). Hij is de auteur van Ceci n’est pas une biographie de Magritte. En 2014 stelt hij een nieuwe uitgave van dit onderzoek voor met als titel Magritte, la première vie de l’homme au chapeau melon.

Lesrooster
De lessenreeks vindt plaats op de vermelde data

Plaats
Auditorium B / Polyvalente Zaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat, 3
1000 Brussel

Onderwijstaal
Frans

Deelname
Gratis voor de studenten die zich voor deze opleiding aan de ULB ingeschreven hebben
Volle prijs : 8 €
Reductieprijs : 6 € (onder 18 jaar, Vrienden van de Musea, senioren, werkzoekenden)

Reservatie gewenst

T 02/508.33.33 (van dinsdag tot vrijdag)
reservation@fine-arts-museum.be


Contactpersonen

ULB: Jeanne Gallardo (FR)
02 650 24 19
KMSKB: Isabelle Vanhoonacker (NL)
02 508 32 11
Site Web: http://www.musee-magritte-museum.be