De zeven hoofdzonden in het Oldmastersmuseum In samenwerking met de Koninklijke Muntschouwburg

EDUCATEAM

De gelegenheid om het Museum te ontdekken en een opera van het seizoen

Samen met De Muntschouwburg ontwikkelde Educateam (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) een thematisch parcours gewijd aan deze menselijke zwakheden. De beeldende kunst was immers het ideale propagandamiddel om het menselijk gedrag in de gewenste richting te sturen. Zowel religieuze als profane verhalen leenden zich hiertoe.

Superbia, Avaritia, Luxuria, Invidia, Gula, Acedia, Ira

Het concept van de zeven hoofdzonden heeft de Westerse mentaliteit beïnvloed en doet dit tot op vandaag. In de 6de eeuw stelde paus Gregorius een lijst op van zeven hoofdzonden. In de 13de eeuw bepaalt Thomas van Aquino de definitieve inhoud: hoogmoed, hebzucht, wellust, afgunst, onmatigheid, luiheid en woede. Deze zonden vormden de voedingsbodem voor alle verderfelijke gedachten en emoties.

Meer info

Tijdstip
13:30 tot 15:00

Plaats
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Afspraak
Trefpunt in de grote hal (Forum)
voorzien van een ticket

Taal
Nederlands

Deelname
€14/pers.
€8 (friends)

Reservatie verplicht
T + 32(0)2 508 33 52
reservation@fine-arts-museum.be
De inschrijvingen worden drie werkdagen voot de activiteil afgsloten.
De rondleidingen gaan enkel door bij een minimum van 6 inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen rondleidingen worden geannuleerd of verplaatst.

http//www.fine-arts-museum.be/nl/agend