Bruegel: een nieuwe kijk op een meesterwerk

Publicatievoorstelling

Tine Luk Meganck / Pieter Bruegel / the Elder / Fall of the Rebel Angels / Art, Knowledge and Politics on the Eve of the Dutch Revolt / Silvana Editoriale / Royal Museums of Fine Arts of Belgium

Op vrijdag 12 december stellen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België het resultaat voor van meerdere jaren onderzoek naar het oeuvre van Pieter Bruegel de Oude. De Musea huisvesten de tweede grootste Bruegelcollectie ter wereld, waaronder de Val van de opstandige engelen. Het is  daarom bijzonder toepasselijk een nieuw boek over dit werk binnen de muren van de Musea voor te
stellen. Het boek onthult de geheimen van dit meesterwerk, in het bijzonder de weergave van fantasiedieren en enigmatische objecten door nieuwe verbanden te leggen tussen kunst, kennis en politiek in de tijd van Bruegel. Het boek is beschikbaar vanaf 5 december 2014.


Deze prachtige geïllustreerde publicatie baseert zich op uitvoerig onderzoek gefinancierd door een project van de Interuniversitaire Attractiepool (IAP) P7/26 “City and Society in the Low Countries (ca. 1200 - ca. 1850)” (Belspo).

Programma
10.15-10.30: ontvangst / koffie
10.30-10.40: inleiding -
Dr. Sabine van Sprang
10.40-11.30: publicatievoorstelling -
Dr. Tine Meganck
11.30: bezoek Bruegelzaal, Musée OldMasters Museum

Adres
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 | 1000 Brussel

Bevestiging
samir.al-haddad@fine-arts-museum.be | M + 32 472 50 00 14