Rondleiding voor volwassenen Atelier voor kinderen!

Educateam

Rik Wouters, De dame in blauw

In de retrospectieve tentoonstelling Rik Wouters bieden we individuele bezoekers en families tijdens het weekend rondleidingen aan. Terwijl de volwassenen een rondleiding volgen, kunnen de kinderen (6-12 jaar) zich creatief uitleven in het atelier.

Deze activiteit vindt plaats op zondag 26 maart, 23 april en 21 mei om 15u00.
Reserveren noodzakelijk.

Retrospectieve Rik Wouters (10/03/2017 >02/07/2017)
De kunst van Rik Wouters wordt gekenmerkt door kleurenrijkdom en authentieke, ongekunstelde onderwerpen die de toeschouwer rechtstreeks aanspreken. Door zijn herkenbare beeldtaal en bekoorlijke kleurenpracht slaagde hij er in om een voor zijn tijd vooruitstrevende artistieke schilder- en tekenstijl te ontwikkelen. Zo werd zijn vernieuwende schilderstijl al gauw door een breed spectrum van kunstliefhebbers en - geïnteresseerden gewaardeerd. Zowel gepassioneerde kunstliefhebbers als het grote publiek koesteren zijn artistieke nalatenschap tot op heden.

Tijdstip
Start om 15u00

Startpunt
Het Forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Taal
Nederlands voor de volwassenen, tweetalige gids voor de kinderen

Deelname (gids + toegang)
Volwassenen: € 16 – Vrienden van de Musea: € 8
Kinderen (6-12 jaar): € 9,5

Reserveren is noodzakelijk
T + 32(0)2 508 33 33
Of via mail