De helende kracht van kunst #HelendeKunst

Colloquium & workshops

David Altmejd, Bodybuilder.

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) slaan de handen in elkaar met IN/FINITY, een project op initiatief van het dagcentrum voor supportieve en palliatieve zorg TOPAZ (Wemmel).De gezamenlijke ambitie is om mensen met een mentale of fysieke beperking of met behoefte aan zorg uit hun isolement te halen door hen uit te nodigen voor een ontmoeting met en in kunst. De nadruk ligt niet op kunsttherapie maar op wat kunst en professionele kunstenaars kunnen bijdragen aan het zorgveld. In een eerste fase werken palliatieve patiënten samen met mantelzorgers in artistieke en creatieve ateliers. In een tweede fase kan ook een museumbezoek bijdragen aan de zoektocht naar zingeving en welbevinden.

Colloquium

Tijdens een innovatief colloquium op dinsdag 20 juni 2017 toetsen we onze werking aan andere projecten en vergelijken we met binnen- en buitenlandse initiatieven. Doelstelling is andere zorg- en culturele instellingen te inspireren en de helende kracht van kunst te onderstrepen. Psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes (KASK) spreken vanuit respectievelijk de zorg- en de kunstensector. Werner Trio leidt een panelgesprek. Tijdens de namiddag kan je in de Koninklijke Musea deelnemen aan workshops en lezingen die kunnen inspireren hoe je kunst en zorg in de praktijk kan verbinden.

Deelt u het evenement via sociale media? Gebruik dan zeker de officiële hashtag #HelendeKunst!

Programma

 Sprekers   

Workshops


Grote dank gaat uit naar onze ondersteundende partners: Forum Palliatieve Zorg, Topaz, Matchbox, de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en Br.E.L. en naar onze subsidiënten: de VGC en Vlaamse Gemeenschap.

Verplichte reservatie


Taal (NL)

Programma 20.06.2017

09:00-12:30 Colloquium
KBR - Lippensauditorium

12:30-13:30 Lunch
KBR - cafetaria

14:00-17:00 Workshops
KMSKB - Forum

Deelname (all-in)

Normaal tarief: € 25
Studententarief: € 12