Rondleiding voor volwassenen Rik Wouters tentoonstelling

Rik Wouters, Dame in het blauw

In de retrospectieve tentoonstelling Rik Wouters bieden we individuele bezoekers tijdens het weekend rondleidingen aan. 

Deze extra rondleidingen vinden plaats op zondag 4 en 25 juni om 15u00.

Reserveren noodzakelijk.

Retrospectieve Rik Wouters (10/03/2017 >02/07/2017)
De kunst van Rik Wouters wordt gekenmerkt door kleurenrijkdom en authentieke, ongekunstelde onderwerpen die de toeschouwer rechtstreeks aanspreken. Door zijn herkenbare beeldtaal en bekoorlijke kleurenpracht slaagde hij er in om een voor zijn tijd vooruitstrevende artistieke schilder- en tekenstijl te ontwikkelen. Zo werd zijn vernieuwende schilderstijl al gauw door een breed spectrum van kunstliefhebbers en - geïnteresseerden gewaardeerd. Zowel gepassioneerde kunstliefhebbers als het grote publiek koesteren zijn artistieke nalatenschap tot op heden.

Tijdstip
Start om 15u00

Startpunt
Het Forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

Taal
Nederlands

Deelname (gids + toegang)
Volwassenen: € 16 – Vrienden van de Musea: € 8

Reserveren is noodzakelijk
T + 32(0)2 508 33 33
Of via mail