Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas Wiertz Revisited

Congres

Twee eminente kunsthistorici en specialisten op het gebied van de geschiedenis van het museum zullen vanuit die optiek hun licht laten schijnen op Antoine Wiertz. Pascal Griener zal Wiertz, zijn oeuvre en zijn museum plaatsen binnen het bredere Europees verband van de opkomst van het kunstenaarsmuseum. Stephen Bann zal zich richten op hoe Wiertz’ unieke ideaal van kunstenaarschap al vorm krijgt tijdens zijn Romeinse jaren. De middag wordt afgesloten met een debat over de ‘toekomst’ van het museum als instituut en als idee.


Als onderdeel van het ERC project Elevated Minds: The Sublime and the Public Arts

Presentatie

De kunstgeschiedenis heeft Antoine Wiertz (1806-1865) vaak als een curiosum beschouwd, als het prototype van de kunstenaar als ‘mislukking’. Tijdgenoten beschouwden zijn collosale en melodramatische werken als een vreemde en monsterlijke potpourri die iedere focus mist en niet in geijkte esthetische categorieën te plaatsen valt.

De depreciatie voor zijn werk begon al in 1839 wanneer Wiertz zijn gigantische schilderij Grieken en Trojanen vechten om het lijk van Patrokles op het Parijse Salon tentoonstelde. Parijse critici beschouwden zijn werk als een voorbeeld van hoe het sublieme slechts een stap verwijderd is van het ridicule. Ook Baudelaire zal Wiertz beschrijven als een idioot wiens onnozelheid even groot is als zijn gigantische doeken. Deze kritiek zal de toon zetten voor zijn latere receptie die al te vaak tot op vandaag weerklinkt.

De recente, hernieuwde kunst- en cultuurhistorische interesse voor Wiertz toont ons een ander beeld. Vooral de onlosmakelijke relatie tussen het werk van Wiertz en het Wiertzmuseum staat hier centraal. In 1851 krijgt Wiertz een door de staat gesubsidieerd atelier dat Wiertz meteen als zijn persoonlijke museum opvat en volledig aan zijn oeuvre wijdt. Dit museum past niet enkel binnen de cultuurpolitiek van de nog jonge Belgische staat, maar ook binnen het bredere perspectief van het museum als instituut. Sinds het ontstaan van musea in de late achttiende eeuw, functioneren ze als instrumenten van canonisering van kunst, vaak binnen een nationalistisch perspectief. Wiertz is hier een perfect, maar eigenzinnig voorbeeld van. Als zelfverklaarde opvolger van Rubens poneert hij zijn eigen werk als de uitdrukking van een nieuwe ‘Belgische’ kunst. En met een museum dat exclusief gewijd is aan zijn eigen werk omzeilt hij de eigentijdse kunstkritiek en verklaart er zich onafhankelijk van. Wiertz, zo schreef Bart Verschaffel al, gebruikt het museum hier op slimme wijze om zichzelf te canoniseren en zich eigenhandig in de kunstgeschiedenis te schrijven.

Programm

13.00-13.15 Welcome Dominique Marechal (Wiertz museum) & Stijn Bussels (Leiden University)

13.15 - 14.15: Stephen Bann: Embattled Classicism

Géricault complained that the reinstatement of the Prix de Rome and the Rome Academy had led to a 'crowd of [French] competitors' for whom 'love alone' would not suffice to create a vocation. The dilemma of the Belgian Antoine Wiertz was almost the exact opposite. Chosen for a Rome Prize by the new Belgian state authorities, he began by imagining himself as the successor to Mathieu Van Bree, but was in the last resort self-appointed as the unique successor to Rubens. In the course of this chequered development, he was impelled to review all the existing modalities of 'classical' painting with an increasing contempt and revulsion. This paper examines in particular his extensive Rome correspondence, and refers in particular to the circumstances in which he brought to completion his mighty Patroclus.

Stephen Bann is currently Slade Professor of Fine Art at the University of Cambridge. He also holds a Senior Research Fellowship at the University of Bristol, where he was Professor of History of Art from 2000 to 2008. He has extensively on nineteenth-century French history painting, with a focus on the work of Paul Delaroche, and served as Guest Curator on related exhibitions at the National Gallery, London (2012) and the Musée des Beaux-Arts, Lyon (2014).

Pauze

14.45 - 15.45: Pascal Griener: Tackling the Problem of the Artist's Museum. Propositions for a Cultural Configuration.

The artist's museum is a cultural phenomenon that developed in the course of the nineteenth century. As a symptom, it may be connected with a web of causes; each of them seems to have taken effect within a distinctive temporality. The task of the historian may be to build up a configuration of cultural practices that, culminating in the nineteenth century, led to the creation of this symbolical form. I shall try to propose a model suitable to describing such a configuration, and to lay out some of the intellectual tools that we have at our disposal.

Pascal Griener is a well-known authority in museology, 18th-century art theory and aesthetics, and the history and theory of connoisseurship. His recent publications include La République de l’oeil (Paris 2011), a ground-breaking study on spectatorship in the 18th century. He has been a visiting professor at the Ecole Normale Supérieure and Collège de France in Paris, where he worked with the neurobiologist Jean-Pierre Changeux on the history of art and physical sciences in 19th- century Europe. In 2007, he was one of the curators of the exhibition Le Grand Atelier in Bozar for Europalia 2007. In 2017, he held the Chaire du Louvre with a series of lectures entitled ‘Pour une histoire du regard. L'expérience du musée au 19e siècle’, published under the same title.

Pauze

16.00 - 16.45: Future(s) of the Museum.

Panel with Dirk Snauwaert (Wiels), Cecilia Hurley (Ecole du Louvre), Bart Verschaffel (UGent), Dominique Marechal (Wiertz museum), Peter Carpreau (Museum M). Moderator: Gudrun De Geyter (Radio Klara).

 

Reservatie

Taal (EN)

Tijdstip

13:00 - 17:00

Plaats

Musée Wiertz Museum
Vautierstraat 62
1050 Elsene


ORganisatie

Stijn Bussels (Leiden), Bram Van Oostveldt (Amsterdam), Caroline van Eck (Cambridge), Dominique Marechal (KMSK Brussel), Peter Carpreau (M Museum Leuven

Informatie & reservatie

s.l.alting.van.geusau@hum.leidenuniv.nl