James Joyce & Franz Kafka Visiting Berlin... Performance

Cabaret-Philo

James Joyce & Franz Kafka, de 2 grootste schrijvers van de 20ste eeuw bezoeken Berlijn tijdens een dialoog van interbellische gebaren. Een reis als een collage van houdingen, gebaren, sferen en plaatsen in het Berlijn van tussen de twee Wereldoorlogen.

 

 

  

          

Uur

14:00 + 16:00 - 20'

plaats

Expo Berlin 1912-1932 + Cabaret-Philo
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

TARIeven

Vrije toegang met een ticket voor de expo Berlin 1912-1932


INFORMATie & ReSERVATIe

myriam.dom@fine-arts-museum.be
T +32 (0)2 508 33 51