In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900-1930s (NL) in samenwerking met Amarant

Masterclass door Marianne Knop

Marianne Knop studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de KU Leuven. Zij is verbonden aan de dienst publieksbemiddeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Zij doceert Kunst- en cultuurfilosofie in het deeltijds kunstonderwijs.

PROGRAMMA 

10:30 > 12:30 (auditorium B) 
Voordracht over de ontwikkeling van de avant-garde kunst in Oekraïne waarbij ook de relatie wordt onderzocht met de internationale modernistische experimenten tijdens het interbellum.

12:30 > 14:00
middagpauze

14:00 > 14:30 (auditorium B)
Inleiding op de structuur van de expo waarbij tevens enkele denkpistes worden omschreven waarmee de deelnemers de tentoongestelde werken kunnen benaderen. 

14:30 > 16:00 (bezoek expo)
Aan de hand van concrete vragen en specifieke invalshoeken observeren de deelnemers de werken in de tentoonstelling.

16:00 > 16:30 (auditorium B)
Gesprek tussen de deelnemers over de inzichten verworven tijdens het bezoek aan de tentoonstelling aan de hand van de observatieoefening.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVEN
 
TAAL (NL)
 
TIJDSTIP

10:30 - 16:30

ONTHAAL

KMSKB
Auditorium B
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

 

TARIEVEN

€ 37,00: niet-ledentarief
€ 33.00: ledentarief
€ 16,00: sociaal tarief 

Amarant heeft een speciaal sociaal tarief voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of personen met een leefloon. Kom je in aanmerking voor dit tarief? Schrijf je dan in via het secretariaat van Amarant (09/269 17 40 of info@amarant.be). Zij zullen je vragen of het "attest verhoogde tegemoetkoming" of een attest ter staving van het onvangen van een leefloon door te sturen.
 

INFORMATIE

info@amarant.be
T + 32(0)9 269 17 40