Masterclass 'Het internationale surrealisme' (NL) in samenwerking met Amarant

door Marianne Knop

André Breton omschrijft in 1930 het surrealisme als volgt: “Alles zet ons aan om te geloven dat er in de geest een punt bestaat van waaruit het leven en de dood, de werkelijkheid en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het zegbare en onzegbare, het hoge en het lage niet langer als tegenstrijdig waargenomen worden. Men zal in de surrealistische activiteit tevergeefs een andere drijfveer zoeken dan de hoop dit punt te bereiken.”  

De symbolistische dichter Stéphane Mallarmé omschrijft in 1891 de poëtische daad als volgt: “In het benoemen van de dingen ontneem je driekwart van de vreugde van een gedicht dat er precies uit bestaat langzaam te gissen. Suggereren, dat is de droom. Beetje bij beetje een voorwerp oproepen om een gemoedstoestand te tonen. Of omgekeerd, een voorwerp uitkiezen en er een gemoedstoestand uit ontcijferen."  

 

Tijdens deze masterclass confronteren we de opvattingen van symbolisme met die van het surrealisme door concrete werken naast elkaar te plaatsen. Wat zijn de raakvlakken tussen kunstenaars als Redon, Magritte, Khnopff, Ernst, Rops, De Chirico, Degouve de Nuncques, Giacometti, Spilliaert, Klee, Picasso, Miró…   

PROGRAMMA 

10:30 > 12:30 (auditorium B) 
Voordracht over de geschiedenis van het surrealisme, haar oorsprong, protagonisten, verspreiding en denkbeelden.

12:30 > 14:00
middagpauze

14:00 > 14:30 (auditorium B)
Inleiding op de structuur van de expo waarbij tevens enkele denkpistes worden omschreven waarmee de deelnemers de tentoongestelde werken kunnen benaderen. 

14:30 > 16:00 (bezoek expo)
Aan de hand van concrete vragen en specifieke invalshoeken observeren de deelnemers de werken in de tentoonstelling.

16:00 > 16:30 (auditorium B)
Gesprek tussen de deelnemers over de inzichten verworven tijdens het bezoek aan de tentoonstelling aan de hand van de observatieoefening.
 

Marianne Knop studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de KU Leuven. Zij is verbonden aan de dienst publieksbemiddeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Zij doceert Kunst- en cultuurfilosofie in het deeltijds kunstonderwijs.

INSCHRIJVEN
 

Het inkomticket voor de tentoonstelling is niet inbegrepen in de prijs. Deelnemers kopen via de website van het museum individueel een ticket aan het tarief dat voor hen van toepassing is (tickets >> beschikbaar hier).

 

TAAL (NL)
 
TIJDSTIP

10:30 - 16:30

ONTHAAL

KMSKB
Auditorium B
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel

 

TARIEVEN

€ 37,00: niet-ledentarief
€ 33,00: ledentarief
€ 7,00: sociaal tarief 

Amarant heeft een speciaal sociaal tarief voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of personen met een leefloon. Kom je in aanmerking voor dit tarief? Schrijf je dan in via het secretariaat van Amarant (09/269 17 40 of info@amarant.be). Zij zullen je vragen of het "attest verhoogde tegemoetkoming" of een attest ter staving van het onvangen van een leefloon door te sturen.

 

INFORMATIE

info@amarant.be
T + 32(0)9 269 17 40