Adriaen Pietersz. van de Venne Een geleerde en een voornaam heer in een tuin

Inv. 4060 / 3745

Adriaen Pietersz. van de Venne : Een geleerde en een voornaam heer in een tuin

Beschrijving

  • Pen in grijsbruin, grijs gewassen, sporadisch hoogsels witte dekverf ; deels doorgegriffeld ; kaderlijnen met pen in bruin
  • Recto : monogram rechts onderaan, op de zitbank, met pen in grijsbruin : AVV (verstrengeld) ; Verso : links naar onderen, met potlood : Van der Vinne ; links onderaan, met pen in bruin, eigenhandig ? : Seind (?) dit oock weder alst gedaen is. ; linkerbenedenhoek, met pen in bruin, nummer van de verzamelaar Goll : N 4098. (L. 2987) ; onderaan, naar links, met potlood, nummer van de verzamelaar Ellinckhuysen : n°358. (L. 3007, 3008)
  • Afmetingen: 103 x 136/7 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913