Albrecht Bouts Jezus in het huis van Simon de farizeeër

(ca. 1490) — Inv. 2580

Albrecht Bouts : Jezus in het huis van Simon de farizeeër

Beschrijving

  • Eik
  • Zegel centraal op de keerzijde van het paneel : 18de- of 19de-eeuwse rode lakzegel, waarschijnlijk met het wapenschild van Arenberg
  • Afmetingen: 40,8 x 61,7 x 0,9
  • Herkomst: Gekocht van hertog Engelbert d'Arenberg, Brussel, 1873