Albrecht Bouts Luik van een triptiek. Rechterluik : Schenkster door de heilige Barbara aanbevolen

(ca. 1495-1500) — Inv. 403

Albrecht Bouts : Luik van een triptiek. Rechterluik : Schenkster door de heilige Barbara aanbevolen

Beschrijving

  • Eik
  • Afmetingen: 35 x 26,4 dag
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1809, nr. 54