Albrecht Bouts Triptiek met de tenhemelopneming van Maria. Centraal paneel : De tenhemelopneming van Maria ; linkerluik : Christiaan de Nausnydere als schenker ; rechterluik : Albrecht Bouts en zijn echtgenote Elisabeth de Nausnydere als schenkers

(ca. 1495-1500) — Inv. 574

Albrecht Bouts : Triptiek met de tenhemelopneming van Maria. Centraal paneel : De tenhemelopneming van Maria ; linkerluik : Christiaan de Nausnydere als schenker ; rechterluik : Albrecht Bouts en zijn echtgenote Elisabeth de Nausnydere als schenkers
  • Albrecht Bouts : Triptiek met de tenhemelopneming van Maria. Centraal paneel : De tenhemelopneming van Maria ; linkerluik : Christiaan de Nausnydere als schenker ; rechterluik : Albrecht Bouts en zijn echtgenote Elisabeth de Nausnydere als schenkers
  • Albrecht Bouts : Triptiek met de tenhemelopneming van Maria. Centraal paneel : De tenhemelopneming van Maria ; linkerluik : Christiaan de Nausnydere als schenker ; rechterluik : Albrecht Bouts en zijn echtgenote Elisabeth de Nausnydere als schenkers

Beschrijving

  • Eik, uitgestoken
  • Wapenschilden op de twee luiken bovenaan
  • Afmetingen: 186,2 x 108,5 (middenpaneel) ; 185 x 47,3 (linkerluik) ; 185 x 47,5 (rechterluik) ; 206,7 x 135,2 (middenpanneel in de originele kader) ; 205,1 x 67,2 (linkerluik in de originele kader) ; 205 x 67,6 (rechterluik in de originele kader)
  • Herkomst: Gekocht van A. Lucq, kunsthandelaar, Brussel, 1844. Herkomstig uit de kapel van O.-L.-Vrouw van Ginderbuyten, Leuven