Alexandre Charpentier Meester Alexandre Braun

1894 — Inv. 9789

Alexandre Charpentier : Meester Alexandre Braun

Beschrijving

  • Plaquette, brons
  • Signatuur en jaartal naar het midden rechts : Alexandre / Charpentier / 1894 ; opschrift onder : A MAÎTRE ALEXANDRE BRAUN / BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS / BRUXELLES. PRÉSIDENT DE LA / FEDERATION DES AVOCATS BELGES ; opschrift boven : en mémoire / de xxv années de profession / 1869 1894
  • Afmetingen: 19,4 x 13,5 x 2,6