Anoniem Zuidelijke- of Noordelijke Nederlanden, eind XVIde - begin XVIIde eeuw De Engelenburcht te Rome

Inv. 4060 / 2705

Anoniem Zuidelijke- of Noordelijke Nederlanden, eind XVIde - begin XVIIde eeuw : De Engelenburcht te Rome

Beschrijving

  • Pen in bruin
  • Afmetingen: 169 x 301 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913