Atelier der Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen ?) Maria met Kind

(début XVIIIe siècle) — Inv. 10886

Atelier der Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen ?) : Maria met Kind

Beschrijving

  • Beeldje, palmhout, zilveren kroontje, moderne sokkel
  • Afmetingen: 19,6 (zonder het kroontje) x 7,7 x 5,1
  • Herkomst: Schenking dokter en mevrouw Frans Heulens-Van der Meiren, Brussel, 1988