Auguste Rodin Alphonse Legros (1837-1911)

(1881-1882) — Inv. 3961

Auguste Rodin : Alphonse Legros (1837-1911)

Beschrijving

  • Kop, brons
  • Signatuur in de hals rechts : A. Rodin ; opschrift aan de achterkant in de nek : ALEXIS RUDIER / FONDEUR. PARIS
  • Afmetingen: 43,5 x 31,5 x 21 x 24
  • Herkomst: Besteld bij de kunstenaar tijdens de Internationale wereldtentoonstelling van Brussel, 1910, waar een exemplaar werd tentoongesteld, nr. 397. Opgenomen in 1911