Benoit de Pierpont Verkoper op de rommelmarkt. Brussel. Sint-Jansplein

1973 — Inv. 8262

Benoit de Pierpont : Verkoper op de rommelmarkt. Brussel. Sint-Jansplein

Beschrijving

  • Zwart-wit foto op papier
  • Referenties op keerzijde : DE PIERPONT Benoit / Vendeur de brocante. Bruxelles. Place Saint-Jean 1973
  • Afmetingen: 300 x 400 mm
  • Herkomst: Gekocht van de kunstenaar, Waterloo, 1974
  • © nalatenschap Benoît de Pierpont