Colyn de Coter (omgeving van) Geboorte van Christus met een kloosterling als schenker en Besnijdenis

(ca. 1500) — Inv. 364

Colijn de Coter (omgeving van) : De Geboorte met een geestelijke schenker en de besnijdenis

Beschrijving

  • Hout, rechthoekig uitgestoken
  • Afmetingen: 153,3 x 143,6
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1811 nr. 51 p. 138 ; Originele lijst