Colyn de Coter Triptiek met de kruisafneming

1522 — Inv. 355

Colijn de Coter : Triptiek van Johanna van de Maerke. Open, centraal paneel : De kruisafneming ; linkerluik : De gevangenneming van Christus ; rechterluik : De verrijzenis. Gesloten : De mis van de heilige Gregorius en vier geestelijke schenksters
  • Colijn de Coter : Triptiek van Johanna van de Maerke. Open, centraal paneel : De kruisafneming ; linkerluik : De gevangenneming van Christus ; rechterluik : De verrijzenis. Gesloten : De mis van de heilige Gregorius en vier geestelijke schenksters
  • Colijn de Coter : Triptiek van Johanna van de Maerke. Open, centraal paneel : De kruisafneming ; linkerluik : De gevangenneming van Christus ; rechterluik : De verrijzenis. Gesloten : De mis van de heilige Gregorius en vier geestelijke schenksters

Beschrijving

  • Eik
  • Uitgewist wapenschild van de familie Bockaerts en opschrift op de keerzijde van het linkerluik onderaan : Hier in dese(n) closter leeyt begraven Joffr magriete boeckaers sij sterf int Jaer ons heere(n) XIIIIc. [...] / En(de) Joffr lijsbet bockaers groot. canter[e]sse va(n) dese(n) godshuyse. sy sterf de(n) xiiii septe(m)ber : A° XIIIIcXCVII: / En(de) Joffr Ermgaers Boeckaer groot p(ri)eryn(n)e va(n) dese(n) godshuyse sy st(e)rf de(n) VIII septe(m)ber A° XVc byt voer zyele. - ; wapenschild van (Van Lummen) van Maerke, opschrift en jaartal op de keerzijde van het rechterluik onderaan : Dit heeft doen make(n) Joffrou Janne Wa(n)de Maerke borsierresse wa(n) dese(n) godshuyse A°.XVc.XXII
  • Afmetingen: 191 x 165 (middenpaneel, uitgestoken) ; 193 x 78 (elk luik, aan de bovenzijde ingekort)
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1803, nr. 97 (middenpaneel), nr. 155 (de luiken). Zou herkomstig zijn van de kapel van de schenkster in een godshuis te Brussel