Constantijn Huygens II Gezicht op Den Haag met het paleis op het Noordeinde - (Verso) Schetsen van huizen en bomen

1665 — Inv. 4060 / 1753

Constantijn Huygens II : Gezicht op Den Haag met het paleis op het Noordeinde - (Verso) Schetsen van huizen en bomen

Beschrijving

  • Pen en penseel in bruin, penseel in enkele kleuren waterverf, over een aanzet in grafiet. Kaderlijnen met pen in bruin
  • Eigenhandig opschrift, rechts bovenaan, met pen in bruin : Van (gevolgd door een teken boven de regel dat "den" zou kunnen betekenen) Haeghschen Toren. 9 Jun. 1665. Op de keerzijde, midden, met pen in bruin, eigenhandig : 10. Jun. 1665 (schuin onderstreept) ; links onderaan, met potlood, in een 19de-eeuwse hand : f h o (?) ; midden onderaan, merk van de KMSKB (L. 1834)
  • Afmetingen: 260 x 392 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913