Egbert van Drielst : Plek in het woud

Beschrijving

  • Zwart krijt, grijs en bruin gewassen
  • Verso : onderaan, naar links, inscripties met pen in bruin, door uitwissing onleesbaar geworden
  • Afmetingen: 318 x 490 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913