Francesco de' Rossi, genaamd Francesco Salviati De inzameling van het manna

Inv. 4060 / 3080

Francesco de' Rossi, genaamd Francesco Salviati : De inzameling van het manna

Beschrijving

  • Penseel en in bruin, bruin gewassen op een aanzet in zwart krijt
  • Verso : linkerbenedenhoek, met pen in donkerbruin (gedeeltelijk afgesneden en uitgewist) : (...) alviati
  • Afmetingen: 171 x 338 mm (halfcirkelvormig)
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913