Franciscus Haagen (Franz Hagen) Portret van een jonge vrouw (misschien Suzanna van Kretschmar, dochter van Sir Philibert Vernatti?) met een jonge zwarte huisbediende

1686 — Inv. 2954

Franciscus Haagen (Franz Hagen) : Portret van een jonge vrouw (misschien Suzanna van Kretschmar, dochter van Sir Philibert Vernatti?) met een jonge zwarte huisbediende

Beschrijving

  • Signatuur en jaartal op de steen onder de rechtervoet van de bediende : F. Haagen / 1686
  • Afmetingen: 54,5 x 44
  • Herkomst: Legaat van dhr. Frédéric Gisler, Brussel, 1884