Gaspar de Crayer De tenhemelopneming van het lichaam van de heilige Catharina door engelen in aanwezigheid van verscheidene heiligen

Inv. 56

Gaspar de Crayer : De tenhemelopneming van het lichaam van de heilige Catharina door engelen in aanwezigheid van verscheidene heiligen

Beschrijving

  • Doek in tondo
  • Afmetingen: 377 x 243
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1803, nr. 19. Herkomstig uit de kerk van de geschoeide karmelieten, Leuven