Gerard Dou : Lezende oude vrouw

Beschrijving

  • Zwart krijt, kaderlijn in bruine inkt
  • Verso : naar links, naar beneden, in potlood : G Douw / G. Dou ... (onleesbaar) ; linkerbenedenhoek, in potlood : 1165 / n° 3 ; figuurschetsen (vaag) in zwart krijt ; merk : type B (cfr. DG 48)
  • Afmetingen: 229 x 182 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913