Gilles-Lambert Godecharle Belisarius en zijn gids

1822 — Inv. 3471

Gilles-Lambert Godecharle : Belisarius en zijn gids

Beschrijving

  • Groep, Franse steen
  • Signatuur en jaartal op het blok aan de achterkant : Godecharle.f 1822 ; opschrift op het blok rechts : DATE OBOLUM BELISARIO
  • Afmetingen: 127,5 x 119 x 98,5 x 98
  • Herkomst: Gekocht van mevr. wed. Edmond Willems, in 1898, samen met een partij beeldhouwwerken van dezelfde kunstenaar (inv. 3469 tot 3513) die het park bij het kasteel van Wespelaar bij Leuven sierden. Ze zijn allemaal uitgevoerd in steen van Avesne, ook Franse steen genoemd