Gilles-Lambert Godecharle De Rechtvaardigheid bekroont het borstbeeld van Hendrik van der Noot (1731-1827)

(ca. 1790) — Inv. 3927

Gilles-Lambert Godecharle : De Rechtvaardigheid bekroont het borstbeeld van Hendrik van der Noot (1731-1827)

Beschrijving

  • Groep, pijpaarde
  • Afmetingen: 31,5 x 24 x 14,5
  • Herkomst: Geschonken door de Musées royaux des arts décoratifs et industriels (die het werk verworven hadden van dhr. De Bruyn, Mechelen, 1854), Brussel, 1909