Gilles-Lambert Godecharle De Tijd vormt De Jeugd

1791 — Inv. 3473

Gilles-Lambert Godecharle : De Tijd vormt De Jeugd

Beschrijving

  • Groep, Franse steen
  • Signatuur en jaartal aan de achterkant op het blok : G Godecharle. (...) et fecit 1791 ; opschrift op de stèle : D.M.
  • Afmetingen: 183 x 168 x 127,5 x 104,5
  • Herkomst: Gekocht van mevr. wed. Edmond Willems, in 1898, samen met een partij beeldhouwwerken van dezelfde kunstenaar (inv. 3469 tot 3513) die het park bij het kasteel van Wespelaar bij Leuven sierden. Ze zijn allemaal uitgevoerd in steen van Avesne, ook Franse steen genoemd