Gilles-Lambert Godecharle Gilles-Lambert Godecharle

1822 — Inv. 1056

Gilles-Lambert Godecharle : Gilles-Lambert Godecharle

Beschrijving

  • Buste, gips
  • Signatuur en jaartal aan de achterkant op de schouder links : G. Godecharle f 1822.
  • Afmetingen: 59 x 55,5 x 31,5
  • Herkomst: Gekocht van dhr. Jacobs Monet, Brussel, 1849