Gilles-Lambert Godecharle Hermafroditus

1811 — Inv. 3475

Gilles-Lambert Godecharle : Hermafroditus

Beschrijving

  • Liggende figuur, Franse steen
  • Signatuur en jaartal op het bed : Godecharle f 1811
  • Afmetingen: 44 x 153,5 x 76
  • Herkomst: Gekocht van mevr. wed. Edmond Willems, in 1898, samen met een partij beeldhouwwerken van dezelfde kunstenaar (inv. 3469 tot 3513) die het park bij het kasteel van Wespelaar bij Leuven sierden. Ze zijn allemaal uitgevoerd in steen van Avesne, ook Franse steen genoemd