Gilles-Lambert Godecharle Kouwelijke vrouw "La frileuse"

1803 — Inv. 2722

Gilles-Lambert Godecharle : Kouwelijke vrouw

Beschrijving

  • Staande figuur, gips
  • Signatuur en jaartal op de urn : Godecharle f it / 1803
  • Afmetingen: 146,5 x 48,5 x 53
  • Herkomst: Legaat van dhr. Napoléon Godecharle, zoon van de kunstenaar, Brussel, 1877