Italiaanse school - einde 16de, begin 17de eeuw Christus met een kroon in elke hand verschijnt in het gezelschap van twee engelen voor een geknielde paus omringd door de H. Petrus, de H. Paulus en twee martelaren

(fin XVIe - début XVIIe siècle) — Inv. 4060 / 3697

Italiaanse school - einde 16de, begin 17de eeuw : Christus met een kroon in elke hand verschijnt in het gezelschap van twee engelen voor een geknielde paus omringd door de H. Petrus, de H. Paulus en twee martelaren