Jacques Richez Belgium Trade Fair (Singapore, Hyatt Hotel, 07.05 - 16.05.1976)

(1976) — Inv. 9355

Jacques Richez : Belgium Trade Fair (Singapore, Hyatt Hotel, 07.05 - 16.05.1976)

Beschrijving

  • Affiche
  • Naar onder rechts : Richez
  • Afmetingen: 75 x 50,1
  • Herkomst: Schenking van de kunstenaar, Brussel, 1977
  • © SABAM, Belgium