Jan de Beijer Panorama van de stad Rhenen

Inv. 4060 / 4073

Jan de Beijer : Panorama van de stad Rhenen

Beschrijving

  • Pen en penseel in grijs, grijs gewassen over een aanzet in grafiet ; eigenhandige kaderlijnen met pen in grijs
  • Verso : midden, met grafiet : 2 ; linkerbenedenhoek, met grafiet : de Winter ; midden onderaan, met pen in grijs, eigenhandig : De Stad Rheenen van den Galgenberg te sien dt (?) 1750.
  • Afmetingen: Tekening : 88 x 216/7 mm ; voorstelling : 75 x 204/5 mm
  • Herkomst: Schenking douairière de Grez, Brussel, 1913