Jan I Ekels Het Nieuwe-Zijds Heeren Logement te Amsterdam

1767 — Inv. 2851

Jan I Ekels : Het Nieuwe-Zijds Heeren Logement te Amsterdam

Beschrijving

  • Doek
  • Signatuur en jaartal naar onderen links op een muur : J. EKELS F. / 1767
  • Afmetingen: 41,5 x 53
  • Herkomst: Geschonken door dhr. Léon Mancino (Léon Gauchez), Parijs, 1882