Jan Joesten of Joostz. van Hillegom (toegeschreven aan) De heiligen Gertrudis en Scholastica

Inv. 372

Afbeelding niet beschikbaar

Beschrijving

  • Linker binnenluik van een retabel, eik
  • Opschrift naar boven : S GERTRVDIS AB S SCOLASTICA AB ; jaartal in het midden : 1530 ; initialen onderaan in het midden : P.T.
  • Afmetingen: 124 x 70
  • Herkomst: Vroegere depots. Eerste vermelding cat. 1809, nr. 34