Jan van Delen Caritas

(ca. 1673) — Inv. P 34 / KBS 0079

Jan van Delen : Caritas

Beschrijving

  • Groep, wit Carrara-marmer
  • Afmetingen: 106,7 x 78,5 x 47
  • Herkomst: Door de Koning Boudewijnstichting in langdurige bruikleen toevertrouwd aan de KMSKB in 2013 (inv. P 34, KMSKB)