Johannes Antonius van der Baren Het mystiek huwelijk van de heilige Catharina omringd door heiligen

1641 — Inv. 4197

Johannes Antonius van der Baren : Het mystiek huwelijk van de heilige Catharina omringd door heiligen

Beschrijving

  • Doek
  • Opschrift en jaartal bovenaan in het midden : D.O.M. / DEIPARAE / VIRGINI / DIVISQVE / TVTELARIBVS / AVTOR POSVUIT / MDC...XLI ; ander opschrift onderaan : AMICVS,AMICO,FRATER FRATRI, / SOGNIENSIS CANONICVS, / MONTIS FRIGIDI PRAEPOSITO, / D.IOES A. VAN DER BAREN, / In sui MEMORIAM moriens assignavit, / Obiit 31 Decembris 1686, R.I.P.
  • Afmetingen: 176 x 123
  • Herkomst: Gekocht op veiling kanunnik Barbier (Nancy), Brussel, galerij Fiévez, 12-13 juni 1912, nr. 210. Geschonken door dhr. Jos Fiévez, Brussel, 1920, ter herinnering aan zijn vriend Charles-Léon Cardon, gewezen voorzitter van de Bestuurscommissie der Musea