Joseph Rulot Model van het monument voor Nicolas Defrecheux (1825-1874) of voor de Waalse kunst

(1895-1908?) — Inv. 11488 A - L

Joseph Rulot : Model van het monument voor Nicolas Defrecheux (1825-1874) of voor de Waalse kunst

Beschrijving

  • Maquette opgebouwd uit een centrale rotspartij (twee gedeelten) en 10 geïsoleerde figuren, gips
  • Afmetingen: Ongeveer 190 x 120 x 110
  • Herkomst: Geschonken door mevr. Gabrielle en Jeanine Brouns, Luik, 1993