Julian Key (Julien Keymolen) 50 ans d'art moderne (Palais international des Beaux-Arts, Palais 2, 17.04 - 19.10.1958)

(1958) — Inv. 10431 / 92

Julian Key (Julien Keymolen) : 50 ans d'art moderne (Palais international des Beaux-Arts, Palais 2, 17.04 - 19.10.1958)

Beschrijving

  • Lithografie op papier
  • Signatuur bovenaan rechts : Julian Key
  • Afmetingen: 10 m²
  • Herkomst: Geschonken door de kunstenaar, Zaventem, 1984
  • © SABAM, Belgium