Louis Robyn Jules Anspach, burgemeester van Brussel (1829-1879)

1879 — Inv. 3297

Louis Robyn : Jules Anspach, burgemeester van Brussel (1829-1879)

Beschrijving

  • Buste, gips
  • Signatuur en jaartal op de achterkant in de holte : L. Robyn / 1879 ; en op het voetstuk rechts : L.ROBYN 1879 ; opschriften op de voorkant van het voetstuk : J. ANSPACH / NE LE 20 JUILLET 1829 ; en op het onderste deel ervan (dat nu verdwenen is) : DECEDE LE 19 MAI 1879
  • Afmetingen: 87 x 66,5 x 40
  • Herkomst: Geschonken door de kunstenaar, Brussel, 1895