Matthias Kessels De jonge Marcus Aurelius (121 - 180)

(1817-1819 ?) — Inv. 517

Matthias Kessels : De jonge Marcus Aurelius  (121 - 180)

Beschrijving

  • Buste, marmer
  • Afmetingen: 71 (totale hoogte) x 57 x 49,5 x 27,5
  • Herkomst: Verworven in 1836 samen met alle werken die zich ten tijde van het overlijden van de kunstenaar in zijn atelier te Rome bevonden