Matthias Kessels Discuswerper raapt de discus op

(1821-1825 ?) — Inv. 523

Matthias Kessels : Discuswerper raapt de discus op

Beschrijving

  • Statuette (schets), gips
  • Afmetingen: 34 x 37,5 x 21,5
  • Herkomst: Verworven in 1836 samen met alle werken die zich ten tijde van het overlijden van de kunstenaar in zijn atelier te Rome bevonden