Matthias Kessels Tafereel van de zondvloed

(ca. 1832-1835) — Inv. 507

Matthias Kessels : Tafereel van de zondvloed

Beschrijving

  • Groep, gips
  • Afmetingen: 216,5 x 116,5 x 92,5
  • Herkomst: Verworven in 1836 samen met alle werken die zich ten tijde van het overlijden van de kunstenaar in zijn atelier te Rome bevonden. Aan het museum geleverd in 1839