Peter Downsbrough 000-A 1/5 - 010 25 A - 000-B 1/5 - 010 26 A - 000-C 1/5 - 010 29 A

1979-1982 — Inv. 9859 / 1-3

Peter Downsbrough : 000-A 1/5 - 010 25 A - 000-B 1/5 - 010 26 A - 000-C 1/5 - 010 29 A
  • Peter Downsbrough : 000-A 1/5 - 010 25 A - 000-B 1/5 - 010 26 A - 000-C 1/5 - 010 29 A
  • Peter Downsbrough : 000-A 1/5 - 010 25 A - 000-B 1/5 - 010 26 A - 000-C 1/5 - 010 29 A
  • Peter Downsbrough : 000-A 1/5 - 010 25 A - 000-B 1/5 - 010 26 A - 000-C 1/5 - 010 29 A

Beschrijving

  • Fotografie op papier
  • Opschrift, datum en signatuur op keerzijde : 000-A 1/5 010-25A / 1979 / P. DOWNSBROUGH
  • Afmetingen: 220 x 330 mm
  • Herkomst: Gekocht van l'Espace Photographique Contretype, Brussel, 1983
  • © SABAM, Belgium / Artists Rights Society (ARS), New York